Ne Aradınız?

7 Ekim 2015 Çarşamba

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ ORGANİK ÜRETİCİLERE DESTEKLEMELERİ

Not: Yazılarımızı faydalı görüp beğenirseniz sayfamızın en alt kısmında ki paylaşımlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Organik Tarımda Alan Bazlı Destekler ve Organik Hayvancılık Desteklemeleri

Alan Bazlı Destekler
Bakanlığımız tarafından Organik Tarım kapsamında üretim yapan üreticilere ; 
08 Nisan 2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 2015/7495 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2015 yılında organik tarım yapan üreticilere genel tarımsal desteklere ilave meyve-sebze'de 70 TL/da, tarla bitkilerinde 10 TL/da destekleme verilecek olup organik hayvancılık, arıcılık ve su ürünleri üretimi yapan üreticilere türler bazında yapılacak destekleme ödemeleri tablo halinde aşağıda yer almaktadır.
Tablo. 2014 yılı organik hayvancılık desteklemeleri
Sıra NoDesteklemelerDestek Miktarı
1Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)150 TL/baş
2Organik Tarım (Buzağı)50 TL/baş
3Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)10 TL/baş
4Organik Tarım (Arılı kovan)5 TL/kovan
5Organik Tarım (Alabalık)0,35 TL/kg
6Organik Tarım ​(Çipura-levrek)0,45 TL/kg

Organik Tarım Desteğinde Üretici Koşulları

2016 yılında yapılacak olan Organik tarım desteği almak için üreticiler şu koşulları yerine getirmelidirler.
1. Bitkisel üretimde Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) ve ÇKS'de 2015 üretim yılında kayıtlı olmak şartıyla organik süreçteki sertifikalandırılmış olan üretimler için, 2015/21 nolu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılır.
2. Organik hayvancılık desteklemelerinde Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı olmak kaydı ile ayrıca büyükbaş için TÜRKVET, küçükbaş için KKKS, arıcılık için AKS ve su ürünleri için ilgili kayıt sistemlerinde kayıtlı olması durumunda çiftçilere organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır

Organik Tarım Destekleri Mevzuatı

1. 2014 Yılı Tarımsal Desteklemelere İ​lişkin Bakanlar Kurulu Kararı 2014/6091
2. Organik tarım destekleme ödemesi tebliği 2014/45
3. Organik Hayvancılık destekleme ödemesi tebliği 2014/35
4. Su Ürünleri yetiştiriciliği tebliği 2014/27   
5. Düşük Faizli Yatırım İşletme Kredisi Bakanlar Kurulu Kararı 21.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2014/7201
6. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 2015/8​

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler


Her yıl kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliği Resmi Gazete 'de yayınlanmaktadır.
2011 yılından itibaren çiftçilerimiz için Cari faiz oranından %50 indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmektedir. Düşük faizli selektif kredi imkanı uygulamaya konulmasıyla gerek organik tarımsal üretim yapacak gerekse organik girdi üretecek müteşebbisler de destekleme kapsamına alınmıştır.
Bu krediden faydalanmak için çiftçiler Organik Tarım yaptıklarına dair Yetkilendirilmiş Kuruluştan aldıkları belgelerle T.C. Ziraat Bankasının en yakın şubesine başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama 2015 yılında da devam etmektedir.
21.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan (2014/7201) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıyla organik tarım faaliyetinde bulunan üreticilere cari faiz oranından% 50 indirimle 5.000.000 TL kredi üst limitinde kredi kullandırılması imkanı sağlanmıştır.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/8) nde organik tarıma yönelik uygulama esasları aşağıdaki gibidir.
 "Organik tarım faaliyetleri"
MADDE 23 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.
(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.
(3) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)'nde kayıtlı bireysel veya üretici grubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık İl Müdürlüklerinden OTBİS'e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi Bankaya ve/veya TKK'ya ibraz etmek zorundadır.
(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.​

2015 Yılı Tarımsal Destekleme iş Takvimi

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ
FaaliyetTarih
Müracaatların kabulü
12 Ocak - 27 Mart 2015

Başvuruların çks' ye işlenmesi
12 Ocak - 1 Nisan 2015 

İcmal 1 'lerin oluşturulması
1 Nisan - 20 Mayıs 2015   

İcmal 1 'lerin askıya çıkarılması
20 Mayıs- 25 Mayıs 2015   

İcmal 1 'lerin askıda kalması
25 Mayıs- 1 Haziran 2015

İcmal 1 'lere itirazların yapılması
25 Mayıs – 1 Haziran 2015

Bilgilerin düzeltilmesi ve ksk'lara müracat ve
düzeltmeler
2 Haziran – 11 Haziran 2015

İtirazların değerlendirilesi
2 Haziran – 11 Haziran 2015

İtirazların değerlendirilesi sonucu çks kayıtlarının
düzeltilmesi
2 Haziran – 12 Haziran 2015

 Kesin İcmalin alınması
15 Haziran 2015'ten sonra

Ön inceleme yapılması
12 Ocak – 31 Ağustos 2015

İcmal-1 den icmal 2 ve icmal 3 'ün hazırlanması
22 Haziran - 23 Haziran 2015

İcmal-1 den icmal 2 ve icmal 3 'ün alınması
23 Haziran - 26 Haziran 2015   

İcmal 3 'ün Bakanlığa gönderilmesi
29 Haziran - 1 Temmuz 2015  


İcmallerin Bakanlıkta toplanıp değerlendirilmesi
2 Temmuz -13 Temmuz 2015


Ödemeler (tahmini)15 Eylül-
​ 
ORGANİK HAYVANCILIK VE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ  DESTEKLEME ÖDEMESİ 2015 YILI İŞTAKVİMİ

ORGANİK HAYVANCILIK ve ORGANİK SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEME ÖDEMESİ (2015)
FaaliyetTarih
Arıcılık müracaat başvuruları24 Ağustos---2 Ekim 2015
Anaç sığır-manda, Buzağı, Anaç Koyun-Keçi müracaat başvuruları

Su Ürünleri
14 Eylül----30 Ekim 2015


02 Kasım----11 Aralık 2015
Ön İnceleme 14 Eylül----31 Aralık 2015
İCMAL-1 Hazırlanması ve yayınlanması (Arıcılık, Anaç sığır-manda, Buzağı, Anaç Koyun-Keçi)

İCMAL-1 Hazırlanması ve yayınlanması
(Su Ürünleri)
  
24 Kasım 2015 tarihine kadar14 Aralık 2015 tarihine kadar
Askıya çıkarma ve itirazların kabulü
(Arıcılık, Anaç sığır-manda, Buzağı, Anaç Koyun-Keçi)

Askıya çıkarma ve itirazların kabulü
(Su Ürünleri)

25 Kasım----04 Aralık 2015  


15 Aralık-----21 Aralık 2015
İtirazların Değerlendirilmesi
(Arıcılık, Anaç sığır-manda, Buzağı, Anaç Koyun-Keçi)

İtirazların Değerlendirilmesi
(Su Ürünleri)

07 Aralık----21 Aralık 2015 


22 Aralık----30 Aralık 2015

OTBİS İcmal -2'nin alınması 31 Aralık 2015
İCMAL-3'lerin Bakanlığa gönderilmesi  11 Ocak 2016----29 Ocak 2016
Ödemeler (tahmini) Mayıs 2016

ÇATAK

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi (ÇATAK ) Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunmasını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 2011/1573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.04.2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Üçüncü Kategori

Üçüncü kategori
Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme yapılması planlanmıştır.​


Blog Kuralları
Sitemizi kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteyi kullanmayın. Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir. - Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla tarafımızdan herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir. Kullanıcılar bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. - Bu sitenin içerdiği tüm bilgilerin telif hakkı tarafımıza aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması, ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. Bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. - Kullanıcılar, tarafımızın herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir. - Sitede yazılan her türlü yazı yada yorumlardan yazan kişi sorumludur. Kullanıcılar yaptıkları yorumlardan ve paylaşımlardan kendileri sorumludur. Yapılan yorumlarda argo kelimer, kişisel yada kurumsal hakları ihlal eden yorumlar, karalama maksatlı yorumlar, aslı kanıtlanmamış beyenatlar yayınlamadan ötürü çıkabilecek yasal sorunlardan tamamen yorumu yazan kullanıcı sorumludur. - Sitemizde yorum yazan tüm ziyaretçilerin ip adresi kayıt altına alınmaktadır. Adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresleri yetkililerle paylaşılacaktır. - Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiğimiz Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatacağımızı beyan ederiz. - Site üzerinde ki bilgiler kaynak gösterilmeden paylaşılamaz. Alıntı yada Kaynak yapacak kişiler direkt olarak bilgiyi edindikleri sayfa bağlantısını vermek zorundadır. - Kullanıcı adınız ve şifreniz sadece şahsınıza aittir. Bir üyeliği birden fazla kişi kullanamaz. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin, aksi ispat edilmediği sürece ilgili üye tarafından yapıldığı kabul edilecektir. - Üyelik formunda verilen bilgiler doğru kabul edilir. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk üyeye aittir. - Sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama yapmak yasaktır. Normal bir Kullanıcı davranışına uymayan bu gibi tıklama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatacağımızı beyan ederiz. - Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna ve İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder